Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg.

Hartman Elektrotechniek is een landelijk opererend erkend installatie bedrijf aangesloten bij InstallQ.

Vanwege de geregelde wijzigingen in wet- en regelgeving worden de medewerkers gestimuleerd om opleidingen en cursussen te volgen. De sterk veranderende technologische ontwikkelingen stellen eisen aan de fexibiliteit van de arbeidsmarkt en daarmee ook aan scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werknemers.
Wij maken ook gebruik van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor Technisch Installatie Bedrijf (OTIB) dat zich inspant om scholing te agenderen bij de bedrijven in de branche. Daar waar nodig worden opleidingen geïnitieerd die zich aansluiten bij de nieuwste innovatieve ontwikkelingen.
Tevens  zijn wij Kenteq erkend leerbedrijf. Dit kenniscentrum zorgt voor technisch vakmanschap. Ze ontwikkelt en vertaalt kennis en draagt die over aan haar klanten in de techniek. De insteek die Kenteq kiest is die van de loopbaan van vakmensen in de metaal, elektro- en installatietechniek.

Ook veiligheid speelt een grote rol in de hededaagse installatie branche. Onze  medewerkers beschikken allen over een veiligheidsdiploma (VCA) wat bijdraagt tot een veilige en gezonde werkomgeving.
Jaarlijks worden onze gereedschappen en klimmateriaal gekeurd conform de gestelde eisen in de Arbowet.